Vitebsk region

VITEBSK
Braslav
Verhnedvinsk
Glubokoe
Lepel
Novopolotsk
Orsha
Polotsk
Pastavy
Rossony
Begoml